De gemeente en stichting De Kaasfabriek Markelo voeren op dit moment een aantal serieuze gesprekken met gegadigden voor de Kaasfabriek in Markelo. Door een raadsvoorstel van de gemeente om een lening van 50.000 euro voor de duur van 10 jaar voor de verhuizing van de bibliotheek naar de Kaasfabriek Markelo te verstrekken aan de Stichting Bibliotheek Hof van Twente komt het nieuwe onderkomen voor de bibliotheek een stap dichterbij. De bibliotheek in Markelo is op zoek naar een locatie centraal gelegen in het dorp, middenin de samenleving. Stichting Bibliotheek Hof van Twente, die op dit moment nog een locatie aan het Beaufortplein in Markelo in eigendom en gebruik heeft, heeft net als een aantal andere partijen interesse getoond in een ruimte in De Kaasfabriek Markelo. De bibliotheek is erin geslaagd om een koper te vinden voor de huidige bibliotheeklocatie aan het Beaufortplein. Om de verhuizing naar een ruimte aan de linkerkant op de benedenverdieping van De Kaasfabriek mogelijk te maken heeft stichting Bibliotheek Hof van Twente de gemeente verzocht een lening te verstrekken om enerzijds deze ruimte in de fabriek geschikt te maken en anderzijds ter overbrugging van de verhuizing.

“In het kader van centrumontwikkeling past een bibliotheek uitstekend in De Kaasfabriek en versterkt daarmee de centrumfunctie. Daarnaast levert een intrek van de bibliotheek in het pand een positieve bijdrage aan de exploitatie van De Kaasfabriek” aldus de gemeente. “We hebben op korte termijn gesprekken met de aannemer om de verbouwing te bespreken en hopen dat we nog dit jaar, na de zomervakantie onze intrek kunnen nemen in De Kaasfabriek”, aldus Rene Siteur.

Een paar weken geleden heeft hij kennis gemaakt met een aantal andere geïnteresseerden die net als de bibliotheek een ruimte willen huren in de voormalige melkfabriek. “Ik denk dat we met deze partijen gezamenlijk een mooie invulling kunnen geven aan de benedenverdieping van het pand”, aldus Siteur. Een van deze gegadigden is Fotostudio Markelo die eind juli 2016 al richting gemeente en stichting heeft aangegeven een ruimte in het pand te willen huren om daar een fotostudio in te vestigen. “Marjan Noteboom en ik werken de laatste jaren veel samen waardoor het idee op tafel kwam om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden om een locatie te huren, die we kunnen gebruiken als studio en werkruimte. Onze samenwerking is alleen maar gegroeid en het gebrek van een studioruimte ook. We hebben veel plannen en hopen dat we die rond de zomervakantie ten uitvoer kunnen gaan brengen”, vertelt Marian Waanders. Naast Fotostudio Markelo worden er door de gemeente en stichting De Kaasfabriek Markelo op dit moment met meerdere partijen vergaande gesprekken gevoerd met betrekking tot het huren van een ruimte in het pand.

(Bron: Maarkelsnieuws)